Privaatsuspoliitika

www.divine-scandic.eu  Divine Scandic OÜ regisrtikood 14839261 kaitseme klientide ja kasutajate privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavade kohta seoses teabe kogumise ja kasutamisega. Divine Scandic OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad www.divine-scandic.eu le omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või meili ja kontatktivormi kaudu ühenduse võtmine.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe divine-scandic.eu isikuandmete vastutav töötleja on Divine Scandic OÜ (registrikood 14839261) asukohaga Ristiku 1-24, Paide, tel +358453326625 ja e-kiri info@divine-scandic.eu

Divine Scandic OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le ja Pakipoint OÜ-le kauba edastamiseks.

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Divine Scandic OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt kontaktivormi  edastamisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.
 • IP-aadressi ei seota meie poolt personaalsete isikuandmetega.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Divine Scandic OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Divine Scandic OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Divine Scandic OÜ avalikustab ja/või edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes omavad

selleks seadusest, muust õigusaktist või rahvusvahelisest lepingust tulenevat õigust ning

vajadusel samuti järgmistele:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
 • makse-, IT teenuste vm teenuse osutajad
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.
 • Koostööpartnerile, ulatuses, mis on vajalik kasutajale transport teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Divine Scandic OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik

Divine Scandic OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile sales@divine-scandic.eu  Kui kasutaja kuulub Divine Scandic OÜ poolt hallatavasse meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Divine Scandic OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@divine-scandic.eu

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Divine scandic.eu See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Divine Scandic OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Oleme alati valmis vastama täiendavalt privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustele ning palume võtta meiega ühendust aadressil sales@divine-scandic.eu

Updating…
 • Ostukorvis ei ole tooteid.